Dňa 4.12. sme sa deťmi zúčastnili zaujímavej akcie.

Centrum voľného času zorganizovalo pracovné stretnutie detí, ktoré na školách vydávajú časopis. Stretli sa s pracovníkmi regionálnych novín, pozvanie prijal aj pán Remiáš zo slovenského rozhlasu a pani Vojtašová, ktorá pracovala ako hovorkyňa mesta Prievidza.

Cieľom bolo vtiahnuť deti do sveta médií, oboznámiť ich s etikou novinára a priblížiť ťažkú prácu človeka, ktorý chce poskytnúť objektívne informácie.

Deti potom predstavili svoje časopisy a diskutovali o tom, čo ich trápi, s čím bojujú a čo by mohli vo svojej práci zlepšiť.

Pani riaditeľka centra voľného času nás oboznámila s cieľom vydávať časopis s názvom Pulz, ktorý by prinášal informácie zo života detí Hornej Nitry.

Požiadala nás o spoluprácu a príspevky a v závere vyjadrila presvedčenie, že časopis uzrie svetlo sveta a deti v ňom budú môcť prezentovať svoje školy.

Lenka Krajčíková

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií