Deti zo 7.A sa tento rok zapojili už druhýkrát do krásnej charitatívnej akcie s názvom Vianočná pošta.

Podstatou tejto nádhernej akcie sú starí ľudia, ktorí žijú v rôznych domovoch sociálnych služieb a sú opustení. Pani, ktorá všetko vymyslela a spustila,/ Ľubica Noscaková / nám po registrácii odošle adresy starkých a my im vyrobíme a napíšeme vianočný pozdrav.

Pracovníčky domovov sú úžasné a potom odfotia tie slzy dojatia, keď si starkí otvoria pozdravy a čítajú, že na nich niekto myslí, i keď ich nepozná.

Deti týmto učíme, že treba myslieť aj na iných a hlavne, že na starých ľudí netreba zabúdať.

Takže radosť je obojstranná, a to je zmysel života – teda pomáhať iným.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií