V tomto školskom roku sme sa zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Žiaci 1. stupňa, ale aj niektoré triedy z 2. stupňa vyrábali záložky na vyučovacích hodinách i v družinách. Deťom sa pod vedením pani učiteliek a pani vychovávateliek podarili krásne a zaujímavé záložky, ktoré mali žiakom našej partnerskej školy v Krompachoch ponúknuť, akú knižku by si mohli prečítať. Žiaci našej školy tak ukázali, že knihy čítajú, ale vedia ich aj pekne odprezentovať formou kreslenia a manuálneho tvorenia.

Kolektív ZŠ Mariánska

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií