Andrea Gregušová je slovenská spisovateľka, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako učiteľka v škole pre nadané deti. Po skončení materskej dovolenky pôsobí ako lektorka slovenčiny pre cudzincov. Píše knihy pre deti a snaží sa o to, aby boli jej knižky vtipné, zábavné, veselé, ale aby deťom aj niečo povedali , teda boli aj trošku hlboké. Keďže naši štvrtáci a šiestaci prečítali niekoľko jej kníh, môžeme povedať, že sa jej to darí. Ďakujeme p. spisovateľke za jej návštevu a tešíme sa na jej ďalšiu tvorbu.

M.Kašičková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií