Žiaci 4.B a 4.C zažili, zaujímavú hodinu prírodovedy. Do našej triedy prišiel Šimon zo 4.A so svojimi kamarátmi a ukázal nám veľa zaujímavých vecí o magnete. Napríklad cez ktoré materiály magnet pôsobí a cez ktoré nie, že železný plech ruší jeho pôsobenie. Videli sme, ako sa dá zmagnetizovať klinec: stačí dvadsaťkrát pošúchať po klinci jedným smerom a s kamarátmi nám vyrobil kompas pomocou obyčajnej ihly. Tak takéto vyučovanie sa nám páči. Svedčia o tom tieto fotografie.

Vaneska Mokrá 4.B

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií