Blížiace sa 100. výročie položenia základov budovy našej školy zaujalo p. Petra Kováčika, spoluautora publikácie Kamennými cestami I. , a preto sa stala dejiskom krstu zaujímavej knihy. Pri tejto príležitosti zavítali k nám významní hostia, ktorí nielen uviedli do života knihu bohatú na fotografie p. Milana Grossa, ale pripomenuli súčasnej generácii, že Slovensko môže byť hrdé na osobnosti našej minulosti. Preto bolo súčasne udelené ocenenie Srdce hornej Nitry p. Viliamovi Kóňovi, významnému pracovníkovi v oblasti knihovedy, pôsobiacemu v USA, ale absolventovi prievidzského gymnázia, ktoré v čase jeho štúdií sídlilo práve v budove našej školy.

Súčasne sa žiaci 5. a 6. ročníka dozvedeli nové informácie o „kamenných“ cestách v našom regióne, ktoré boli súčasťou významnej poštovej cesty Via Magny v podaní p. Jozefa Húsku, predsedu združenia Magna Via a dejinné súvislosti im pripomenul p. Ján Vingárik, pracovník HNM v Prievidzi.

A. Čavojská

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií