25.október bol deň, ktorý siedmaci našej školy venovali hlbšiemu spoznávaniu našich národných dejín.

Vybrali sme sa do Nitry – Pribinovho mesta. Prvou zastávkou bol Nitriansky hrad. Absolvovali sme tzv. veľký okruh, ktorý predstavuje návštevu kostola – horného i dolného, výstup do veže a zostup do podzemných častí –do kazematov.

Samozrejme, že sme navštívili i Diecézne múzeum, ktoré návštevníkov oboznamuje s našimi najstaršími dejinami.

Ďalšou zastávkou bolo Ponitrianske múzeum. Najväčším zážitkom bola návšteva tzv. klenotnice, v ktorej sme mohli vidieť Moraviansku Venušu i pyxidu, ktorú priniesli na naše územie Konštantín a Metod.

Opäť sme sa raz presvedčili, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií