Dňa 5.4.2018 sa na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku konalo krajské kolo súťaže Office Aréna 2018. Fotky z tejto akcie môžete nájsť na https://www.facebook.com/vzdelavameprebuducnost/

Office Aréna je súťaž spoluorganizovaná firmou Microsoft, aby si tak žiaci ZŠ a SŠ mohli vyskúšať svoje znalosti s aplikáciami Office a získali spätnú väzbu na ďalšie zlepšovanie. Hoci sa súťaž konala už 7. krát, prvýkrát boli do nej zapojené školy na Slovensku. Umožnili tak svojim študentom byť lepší na hodinách informatiky, ale žiaci tiež získali najnovšie zručnosti pri práci s Office 365, čo im umožní lepší vstup na pracovný trh. Tento rok boli hlavnou témou súťaže Oslavy 100. výročia vzniku samostatnej Československej republiky. Takto si aj zúčastnení študenti a školy mohli pripomenúť udalosť významnú aj pre vznik Slovenskej republiky. Viac o súťaži sa môžete dozvedieť na stránke: http://soutezarena.cz/ a na https://www.facebook.com/officearena. ZŠ Mariánska ulica v Prievidzi bola jednou zo 147 škôl zapojených do Office Arény 2018 vďaka Matejovi Mazúrovi a Jánovi Plachému  z 9. A, ktorí skončili v krajskom kole na 1. a 2. mieste. Školskou koordinátorkou pre ročník 2018 bola pani učiteľka Jacková.

Obaja deviataci si vyskúšali spolu s 2124 ďalšími žiakmi prácu s najnovšou verziou Office, ktorú Microsoft podporuje nielen vo firmách, ale aj na školách. A to nielen s programami Word, Excel, PowerPoint, ale aj OneNote na rochu profesionálnejšej úrovni ako bežný používateľ. Každý z účastníkov sa vďaka súťaži naučil niečo nové potrebné pre prax, čo ocenili aj organizátori súťaže slovami: Ďakujeme všetkým, pre nás ste všetci víťazi!

A tiež: Nech žije súťaž Office Aréna 2019!

Lenka Mazúrová

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií