Súťaž mala charakter vedomostnej,  zručnostnej a športovej súťaže. Disciplíny sú zostavené na báze prierezového učiva „Ochrana života a zdravia“ určeného pre II. stupeň základných škôl a 1.až 4.ročníka osemročných gymnázií.

Súťažiaci plnili úlohy v šiestich disciplínach:

a) testy (civilná ochrana, dopravná, požiarna a zdravotnícka výchova)
b) hasenie malých požiarov: hasenie požiaru džberovkou a určenie správneho hasiaceho prístroja
c) civilná ochrana

  1. použitie ochrannej masky
  2. improvizované prostriedky individuálnej ochrany
  3. evakuačná batožina
  4. rozpoznávanie varovných signálov CO (pustené zvukové signály)

 

d) streľba zo vzduchovky na sklopný terč
e) pohyb v prírode
f)  zdravotnícka príprava: ošetrenie rôznych druhov zranení a volanie na tiesňovú linku 112

Dievčatá a chlapci vo všetkých disciplínach podali zodpovedný výkon. No nestačili na ostatných súťažiacich v streľbe zo vzduchovky. Umiestnili sme sa na peknom 5.mieste. A na budúci rok máme v pláne umiestnenie vylepšiť.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií