Dňa 17. apríla 2018 navštívila 9.A rodný dom spisovateľa Jozefa Gregora-Tajovského a vynálezcu Jozefa Murgaša v Tajove. Ďalšou zastávkou bolo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Doplnili sme si poznatky nielen z literatúry, ale aj z dejepisu.

Ďakujeme pani učiteľke za zorganizovanie tejto exkurzie.

Barbora Pacherová, žiačka 9.A

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií