Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Aj v našom meste sme si pripomenuli tento deň programom na námestí, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Keďže bola hlavnou témou voda, spolu s druhákmi (2.B, 2.C) sme nacvičili krátke hudobné divadielko. Voda je pre nás všetkých nevyhnutná a bez nej by život na celom svete zanikol. Preto je dôležité, aby sme ňou šetrili  a starali sa o naše prírodné bohatstvo.

Pár ukážok z našej prezentácie na námestí, z vystúpenia detí a naši prváci aj zbierali odpadky po neporiadnych návštevníkoch podujatia ...

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií