Zakúpenie žiackych sústruhov a jedného modelárskeho sústruhu je  reakciou na rozšírenie časovej dotácie na technické predmety. Jeho zámerom je rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí v základnej škole. Žiaci tak majú možnosť vyskúšať si natoľko potrebnú kreativitu aj s využitím techniky.

Využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách je našim plánom do ďalšieho obdobia.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií