V nedeľu 25.3.2018 hrali naše deti zo ZŠ Mariánska ulica Pašie. Počas hodín náboženskej výchovy sme ich nacvičili a s pomocou rodičov sme vyrobili kostýmy. Chcem sa poďakovať všetkým účinkujúcim a ich rodičom za mimoriadne vystúpenie, ochotu a pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

Skvelé! Je vidieť, že v našej škole máme aj výborných hercov. Všetkým úprimná vďaka.

S.M. Xavéria Mikulová FDC, učiteľka NBV

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií