Školský rok 2017/2018 sa stal pre našu školu jedinečným aj preto, že začal vychádzať školský časopis. Také niečo zažívame prvýkrát.

Tou odvážnou je Linda Oršulová z 5.A.  Keď ma v septembri oslovila s prosbou o pomoc pri korektúre svojho časopisu, bola som nadšená. No a keď som držala v rukách prvé číslo, vedela som, že je na správnej ceste. Časopis je pestrý, graficky takmer na profesionálnej úrovni a plný príspevkov žiakov našej školy.

Centrum voľného času v Prievidzi je vyhlasovateľom súťaže Zlaté pero. Je to súťaž, ktorá sleduje práve školské časopisy. Samozrejme, že som prvé tri čísla do súťaže poslala a dňa 22. marca bola vyhodnotenie. Zúčastnili sme sa spolu s Lindou vyhodnotenia a boli sme príjemne prekvapené, že sa časopis „MAJA“ stal víťazom. Je to veľká motivácia a dôkaz toho, že to Linduška robí dobre.

Touto cestou jej blahoželám a prajem do ďalšej práce veľa tvorivých nápadov, mnoho prispievateľov a samozrejme veľa čitateľov.

Lenka Krajčíková


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií