Marec je každoročne mesiacom zaujímavých literárnych súťaží. 9. marca a následne 12. marca 2018 sa uskutočnili na našej škole školské kolá jednej z tých najzaujímavejších. Nie je to klasický prednes vybratej básne alebo prózy, ale vlastný tvorivý prínos na danú tému. Deti musia preukázať  svoje tvorivé a improvizačné  schopnosti a samozrejme, veľkú dávku odvahy.

Žiaci v prvej kategórii (4. -6. ročník) si vylosujú krátky text a počas pätnástich minút si ho musia zapamätať a domyslieť záver. Na prednes majú od 3 do 5 minút. Tohtoročnými víťazmi sa stali:

  1. Linda Šeboková    4.A
  2. Peter Oswald         5.A
  3. Sofia Košecká        4.C

 

Starší žiaci (7. – 9. ročník) si vylosujú tému/ napríklad: Ako som sa stal superstar/ a opäť majú rovnaký čas na prípravu a prednes. Víťazmi sa stali:

  1. Lara Matušková          8.A
  2. Samuel Lupták            8.A
  3. Barbora Pacherová    9.A

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27.3.2018.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií