V mesiaci marec sa na našej škole konalo školské kolo najstaršej recitačnej súťaže  na Slovensku Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách – poézia a próza.

Prvá kategória (žiaci 2. - 4. roč.) sa uskutočnila  7. 3. 2018, kde členkami poroty boli v poézii Mgr. D. Hajrová, Mgr. J. Repiská a Mgr. E. Antalíková, v próze Mgr. K. Letavajová, PaedDr. A. Valterová a Mgr. M. Lomnická. Druhá kategória (žiaci 5. - 6. roč.) a tretia kategória (žiaci 7. – 9. roč.) sa uskutočnili 6. 3. 2018, v ktorých členkami poroty boli Mgr. L. Krajčíková a Mgr. K. Rosinová.

I. kategória – poézia:

 1. miesto: Róbert Letavaj, 2. A
 2. miesto: Dávid Filo, 4. B
 3. miesto: Linda Šebeková, 4. A

I. kategória – próza:

 1. miesto: Ema Mária Antalíková, 4. A
 2. miesto: Tatiana Podolová, 2. C
 3. miesto: Vanesa Mokrá, 3. B

 

II. kategória – poézia:

 1. miesto: Peter Oswald, 5. A
 2. miesto: Viktória Gašparová, 5. C
 3. miesto: Eliška Bucková, 5. C

 

II. kategória – próza:

 1. miesto: Olivier Drugda, 5. B
 2. miesto: Katarína Bartolenová, 6. A
 3. miesto: Miriam Dobrotová, 5. B

 

III. kategória – poézia:

 1. miesto: nebolo udelené
 2. miesto: Barbora Bieleková, 9. A
 3. miesto: Matúš Chudý, 7. A

 

 

III. kategória – próza:

 1. miesto: nebolo udelené
 2. miesto: Barbora Pacherová, 9. A
 3. miesto: Kristína Henčelová, 7. A

 

Všetkých žiakom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v každej kategórii, postupujú do okresného kola. Držíme im palce, aby nás v ňom úspešné reprezentovali.

Mgr. Katarína Rosinová

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií