Zúčastňujete sa súťaží? Určite, ale akých? Radšej máte tradičné predmetové olympiády alebo uprednostňujete iné súťaže v prírodovedných, jazykových či spoločensko-vedných disciplínach?

Žiaci z 9.A ZŠ Mariánska sa tento školský rok zapojili i do takých trochu menej tradičných súťaží, ktoré organizovala SPŠ elektrotechnická v Prešove. V "domácich" kolách riešili úlohy z matematického ELEKTROmatika, jazykového ELEsparksu, či z aplikovanej ELEKTRONIKY hrou.

Práve v elektrotechnickej súťaži sa podarilo dvojčlennému tímu MATMAR v zložení Martin Kmeť a Matej Mazúr postúpiť do "školského" kola, ktoré sa konalo 20.2.2018 na SPŠE v Prešove. Úlohy, ktoré riešili, boli zamerané na simuláciu, či animovanie jednoduchých elektrotechnických schém s následným fyzickým zapojením obvodov na univerzálnom prepojovacom poli. Uspeli a získali 2. miesto.

Ing. Lenka Mazúrová


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií