So žiakmi 3.C sme sa pred vianočnými prázdninami zapojili do VIANOČNEJ VÝZVY. Zapojilo sa viac ako 11 000 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Podstatou tejto výzvy bolo urobiť seniorom, ktorí žijú v rôznych zariadeniach radosť.  Práve kvôli tomu sme sa do výzvy zapojili aj my. Starší ľudia sú zvyknutí  dostávať na Vianoce rukou napísané listy a pohľadnice, ale mnohým z nich už nemá kto napísať. My sme im napísali a veľmi nás to tešilo, pretože sme vedeli, že im naše pohľadnice vyčaria úsmev na tvári.  Určite sa zapojíme aj nabudúce.

Mgr. Michaela Kašičková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií