Dva dni pred Vianocami v našej triede krásne rozvoniavali koláčiky, ktoré žiaci priniesli ochutnať svojim  spolužiakom. Uvarili sme si  výborný punč s ovocím a všetci sme si spoločne sadli k jednému stolu. Púšťali sme si koledy, vianočné rozprávky a rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a o tom, ako veľmi sa tešíme na Vianoce. Keďže v triede sme mali aj vianočný stromček, nemohli pod ním chýbať darčeky. Každý si tam našiel niečo pekné. Náš vianočný večierok sme si všetci veľmi užili.

Mgr. Michaela Kašičková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií