Dňa 10.1.2018 sme v Školskom klube detí v II. oddelení kreslili do piesku. Výtvarná výchova je predmet, ktorý zvýhodňuje deti, ktoré sa ťažšie vyjadrujú slovne, ale za to, vedia vo svojej duši vytvárať krásu, ktorá sa nedá opísať slovom. Preto som si zvolila kresliť s deťmi do piesku, aby som dala priestor k vyjadreniu „krásavy a ľúbavy“, aj deťom, ktorým to slovne ide ťažšie. Podarilo sa.

Najskôr sme s deťmi robili jednoduché veci – kruh, dom, štvorec, kvet, strom. Keď som videla, že deti pochopili techniku, rozprávala som im príbeh O červenej čiapočke. Deti sa v priebehu rozprávania sústredili na svoje vyjadrenia, ktoré zachytili z rozprávky. A tak začali vznikať krásne diela. Týmto spôsobom si pripravujeme aj na Deň matiek, ktorý bude  spočívať v kresbe do piesku a vo vyjadrení básní ich detí. Ale o tom, až v príslušný deň.....

Teším sa z týchto detí, vidím v nich nových „Picasov“ a budúcich umelcov, ktorí vyrastú na pôde našej milovanej školy.

Bc. Jana Sedláčková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií