V dňoch 6. a 11. decembra 2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Mladší žiaci z 5., 6. a 7. ročníka boli zaradení do kategórie 1A, starší žiaci z 8. a 9. ročníka súťažili v kategórii 1B.

Olympiáda v anglickom jazyku bola ako zvyčajne rozdelená na dve časti. V stredu 6. decembra 2017 si žiaci preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá sa skladala z gramatického testu, testu zo slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V pondelok 11. decembra 2017 sa konala ústna časť, v ktorej žiaci opisovali obrázky a navzájom komunikovali na zadané témy.

Z ôsmich zúčastnených žiakov v kategórii 1A sa na prvé miesta prebojovali títo žiaci:

  1. miesto: Daniel BELIS (7.A)
  2. miesto: Tabita MIKUŠOVÁ (7.A)
  3. miesto: Karolína GREGOROVÁ (6.A)

 

Z ôsmich žiakov súťažiacich v kategórii 1B prvé miesta obsadili títo žiaci:

  1. miesto: Lara MATUŠKOVÁ (8.A)
  2. miesto: Ján PLACHÝ (9.A)
  3. miesto: Filip STAŠJAK (9.A)

 

Všetkým srdečne blahoželáme a dúfame, že víťazi školského kola nás budú úspešne reprezentovať v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať 16. januára 2018 na ZŠ Malonecpalská.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií