Mesiac december sa niesol v znamení prebiehajúcich školských kôl súťaží a olympiád. Dňa 31.11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády a dňa 5.12. 2017 školské kolo dejepisnej olympiády.

Výsledky geografickej olympiády:

Kategória F:

  1. miesto: Veronika Plachá

 

Kategória E:

  1. miesto: Ján Plachý
  2. miesto: Martin Kmeť
  3. miesto: Matej Mazúr

 

________________

Výsledky dejepisnej olympiády:

Kategória E:

  1. miesto: Veronika Plachá
  2. miesto: Alexandra Červená
  3. miesto: Tabita Mikušová

 

Kategória C:

  1. miesto: Ján Plachý
  2. miesto: Martin Kmeť

Všetkým víťazným a úspešným riešiteľom olympiád blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresných kolách olympiád, ktoré sa uskutočnia v mesiaci február 2018.

Mgr. Katarína Oberfrancová

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií