Hvezdáreň v Partizánskom, v spolupráci s Centrom voľného času Prievidza, v snahe podporiť záujem detí o astronómiu, prírodovedu a technické vedy, pripravila v školskom roku 2017/2018 pre žiakov 5. ročníka základných škôl súťaž pod názvom Vesmír plný vedomostí. Súťaž sa uskutočnila dňa 7.12. 2017 v Centre voľného času Prievidza a zúčastnilo sa jej celkovo 40 žiakov zo 7 základných škôl mesta Prievidza a okolitých obcí. Prvé miesto obsadil žiak našej školy Adam Šál, ktorému srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Katarína Oberfrancová

(Foto: Centrum voľného času Prievidza)

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií