Dňa 28.9.2017 sme sa vybrali na exkurziu, aby sme sa dozvedeli, ako vyzeral život ľudí v minulosti v Prievidzi. Na námestí nás čakala pani sprievodkyňa - p. Kováčová. Už z diaľky sme ju spoznali, pretože bola netradične oblečená – v kroji, ktorý si sama ušila a vysvetlila nám, z akých častí sa skladá. Ukázala nám dlaždicu z historickej obchodnej cesty – Magna Via. Počas prehliadky centra mesta sme mali možnosť vidieť na starých fotkách aj prvý trh – Drevený rínok. Dozvedeli sme sa aj o množstve starých remesiel, ktoré boli užitočné pre život ľudí v meste a o prvej písomnej zmienke o ňom z r. 1113. Najrozšírenejšie remeslo boli garbiari. Ukázala nám aj starodávne kovové gombíky, ktoré boli súčasťou oblečenia urodzených pánov. Porozprávala nám aj o vzbure prievidzských žien. Vypočuli sme si aj informácie o ťažkom živote poddaných. Prechádzali sme aj okolo starého domu prvého richtára p. Polereckého. Na budovách sme mali možnosť vidieť aj pamätné tabule s menami významných osobností, ktoré pôsobili v našom meste. Na záver nám ukázala slnečné hodiny na Farskom kostole.

Z exkurzie  sme si odnášali veľa nových poznatkov a zaujímavostí o histórii nášho mesta a živote ľudí v ňom, za čo ďakujeme p. Kováčovej, ktorá nám ich pútavým spôsobom sprostredkovala a rozlúčila sa s nami modlitbičkou. Tešíme sa na ďalšiu exkurziu s ňou.

Žiaci 4. B triedy s triednou učiteľkou D. Hajrovou

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií