Dňa 27. 9. 2017 sa pri príležitosti Dňa jazykov žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili na činohernom anglickom divadelnom predstavení s názvom „THE HEROES“ - Hrdinovia, ktoré sa konalo v KaSS v Prievidzi. Išlo o mozaiku príbehov z ankety Detský čin roka. Účinkujúci používali anglický jazyk, ktorý dopĺňali vysvetľujúcimi aj vtipnými vsuvkami v slovenskom jazyku.

Cieľom takýchto predstavení je atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom overiť si svoje jazykové vedomosti a zručnosti, keďže majú možnosť počuť angličtinu aj v inom prostredí ako je vyučovacia hodina. Takéto podujatia vhodne dopĺňajú a spestrujú vyučovanie anglického jazyka.

Mgr. Daniela Bezáková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií