Dňa 28. septembra 2017 do našej školy zavítala spisovateľka Toňa Revajová. Besedy s ňou sa zúčastnili žiaci piateho a šiesteho ročníka. Deti strávili príjemnú hodinku v spoločnosti „skutočnej“ pani spisovateľky. Tá im porozprávala o svojom živote, spisovateľskej kariére a knihách, ktoré napísala. Deti boli zvedavé a ich otázky sa týkali jej detstva, ale i toho, ako sa stať spisovateľom.

Beseda bola príjemným spestrením školského vyučovania.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií