Podujatie k 100. výročiu vzniku štátneho Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi.

Naši žiaci a študenti gymnázia pri tejto príležitosti vysadili mladý orech. Bola osadená aj pamätná plaketa.

SLOVENSKĚ ŠTÁTNE GYMNÁZIUM

Od roku 1930 sa nachádzali v novopostavenej budove na vtedajšej ulici Vyšehrad, na Mariánskej ulici, neskôr premenované na Fučíkovu ulicu. V roku 1938 sa z neho stalo slovenské štátne gymnázium, ktoré sa zmenilo na stredoškolskú strednú školu
a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V tejto budove prestalo pôsobiť v roku 1962.

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií