10.6.2019 v obradnej sieni primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a viceprimátor Ľuboš Jelačič odovdzali ocenenia najlepším žiakom prievidzských škol.  

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza

Jakub Mašlonka - je žiakom 6. C triedy. V celoslovenskej robotickej súťaži  pre žiakov základných škôl G-robot v kategórii  „Vlastný model" získal  1.miesto. Cieľom bolo skonštruovať robota, ktorý je schopný vykonávať čo najširší rozsah domácich prác, resp. akýmkoľvek spôsobom je schopný pomáhať človeku v rôznych situáciách. Jakub bol vedúci tímu MarPrie, ktorý tvorili traja žiaci zo základnej školy Mariánska. Pred porotou presvedčivo obhajoval svoje programátorské zručnosti, čím rozhodol o víťazstve tímu. Jakub získal aj špeciálnu cenu poroty v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov  na Trenčianskom robotickom dni. Súťažná prehliadka dáva priestor žiakom základných a stredných škôl na prezentáciu vlastných nápadov. Porotu zaujalo Jakubove „Robotické rameno na škrabkanie mačky", za ktoré túto cenu získal. Medzi Jakubove záľuby patrí programovanie robotov z LEGA. Svojej  záľube sa venuje vo voľnom čase i v rámci práce v záujmovom útvare „Stavanie robotov z lega". Každý úspech ho povzbudí do ďalších aktivít. Konštruuje robotov, ktorých inteligentné časti a základná konštrukcia sú z LEGO komponentov.
Viktória Mašlonková - je žiačkou 5.B triedy a tiež pracuje v krúžku „Stavanie robotov z lega". Vo veku 11 rokov konštruuje roboty, ktoré tancujú podľa hudobnej predlohy. Takýto robot – tanečník a zabávač bol súčasťou projektu „Vlastný model", ktorý na súťaži G - robot získal 1. miesto. Viktória bola členkou tímu MarPrie a na súťaži úspešne prezentovala prácu celého tímu. 
Šimon Plaštiak – je žiakom 6.C triedy. Bol súčasťou tímu z MarPrie a na celoslovenskej súťaži G - robot prezentoval naprogramované roboty. Jeho tvorivá pomoc a nápaditosť prispela k úspechu celého tímu a tiež sa tešil z  1. miesta za najoriginálnejší a najkomplexnejší projekt na tému Pomocníci v domácnosti v kategórii „Vlastný model".
Eliška Bucková - je žiačkou 6.C triedy a v krúžku ,,Stavanie robotov z lega" pracuje od februára 2019. Do súťažnej zostavy tímu veľmi rýchlo zapadla a zúčastnila sa medzinárodnej súťaže Trenčiansky robotický deň. Na súťaži prezentovala Robotické rameno na škrabkanie mačky a Tancujúci robotický pár. Spoločne so spolužiakom Jakubom získala špeciálnu cenu poroty. 
Žiaci pracujú v krúžku „Stavanie robotov z lega" pod vedením pani učiteľky Mgr. Viery Jackovej.
Veronika Plachá – je žiačkou 8.A triedy. Svedomito si plní školské povinnosti a dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Zapája sa do rôznych  prírodovedných olympiád a literárnych súťaží. Vlastnú literárnu tvorbu prezentuje v súťažiach Literárna jar Ondreja Čiliaka a Píšem, píšeš, píšeme, ktorá jej priniesla 1. miesto v 3. kategórii v Trenčianskom kraji.  Veronika je šikovná a talentovaná žiačka, čo potvrdila na krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii E - časť geológia. Dosiahnutých 217 bodov jej prinieslo 2. miesto. Prvenstvo jej uniklo o 3 body. Príprava na súťaž bola veľmi náročná. Veronika jej venovala niekoľko mesiacov, navštívila rôzne lokality, múzeá a expozície na Slovensku. Pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľubomíry Iliašovej. 

 prievidza.sk

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií