I tento školský rok sa naša základná škola zúčastnila aktivity Týždeň dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“. Ide o dobrovoľnú aktivitu prispieť svojou prácou k zlepšeniu života v našom meste. Naši žiaci s triednymi učiteľmi vytvorili tímy, ktoré vykonali veľa užitočnej práce. Prispeli tak najmä k zlepšeniu areálu a  okolia našej školy. Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojili už malí prváčikovia, ktorí si natiahli rukavice a vyzbierali odpadky na Mariánskom vŕšku, druháci a tretiaci sa postarali o výsadbu bylinkovej záhradky a vyčistenie areálu školy od napadaných šišiek. Žiaci z aprogenu si odrobili brigádu čistenia a zbierania odpadkov v lesoparku. Štvrtáci a žiaci z druhého stupňa sa postarali o vyčistenie školského ihriska, doskočiska, vytvorenie menšieho ihriska na hru s guľôčkami. Deviataci vytvorili krásne škôlky na skákanie pre menšie deti, no ako sme si všimli, lákajú aj tých starších žiakov. A celá škola sa zapojila do zbierky hračiek pre deti z detského domova. Ďakujem všetkým za účasť  a verím, že aj v budúcnosti  sa v takom hojnom počte zapojíme do tejto šľachetnej aktivity.

Mgr. Letavajová

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií