Poďakovanie

 

Dňa 19.6.2019 sme symbolicky ukončili školský rok návštevou posledného rodiča.

Bol ním ocko Peťa Hoppana.

Rozprávanie začal svojím detstvom a školskými rokmi, ktoré sú spojené s Prievidzou a „ starým „ sídliskom, takže sme sa dozvedeli niečo aj o histórii mesta. Pán Hoppan mal pripravenú prezentáciu, ktorá nás do miest, o ktorých hovoril, preniesla.

Zaspomínal na gymnaziálne roky i na vysokoškolské. Patrí do generácie, ktorá sa ešte zúčastnila vojenského výcviku a pre deti to boli originálne informácie.

Veľkú časť venoval záľubám, je to veľký športovec a, samozrejme, pracovnému životu.

V závere podotkol, že najväčším bohatstvom sú však jeho deti a rodinný život.

Hodina opäť ušla ako voda a nás obohatila o ďalší životný príbeh.

Týmto chcem vyjadriť poďakovanie všetkým rodičom, ktorí boli ochotní a dokázali si zariadiť svoj pracovný čas tak, aby mohli prísť.

Poďakovanie patrí hlavne za to, že mi ako triednej učiteľke dôverujú a veria, že tieto aktivity majú pre ich deti zmysel.

Lenka Krajčíková

triedna učiteľka

 

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií