Deň  Zeme, konajúci sa každoročne 22. apríla, si pripomenuli žiaci 4.B a 4.C triedy dňa 6.5.a 7.5.v Hornonitrianskom múzeu kombinovaným tematickým podujatím Chráňme naše druhy. Jeho nosným pilierom bola panelová výstava Chránené územia horného Ponitria, prezentujúca jedinečné miesta regiónu tvorené prirodzenými biotopmi, v ktorých majú ešte stále svoj domov pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Výstava bola spojená s hovoreným slovom a poskytla priestor aj na overenie nadobudnutých vedomostí o chránených druhoch organizmov prostredníctvom skupinového riešenia úloh v pracovných listoch.

S touto témou súvisela aj tvorivá dielňa, na ktorej každá trieda vytvorila nezvyčajnou výtvarnou technikou sovu.

A. Čavojská

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií