2. miesto v okresnom kole ´Súťaže mladých záchranárov CO´

3.5.2019

Súťaž mala charakter vedomostnej,  zručnostnej a športovej súťaže. Disciplíny sú zostavené na báze prierezového učiva „Ochrana života a zdravia“ určeného pre II. stupeň základných škôl a 1.až 4.ročníka osemročných gymnázií.
Súťažiaci, pre nepriazeň počasia, plnili úlohy iba v štyroch disciplínach:

a) testy (civilná ochrana, dopravná, požiarna a zdravotnícka výchova)

b) hasenie malých požiarov: hasenie požiaru džberovkou a určenie správneho hasiaceho prístroja

c) civilná ochrana

 

1.    použitie ochrannej masky

2.    improvizované prostriedky individuálnej ochrany

3.    evakuačná batožina

4.    rozpoznávanie varovných signálov CO (pustené zvukové signály)


d) streľba zo vzduchovky na sklopný terč

e) pohyb v prírode

f)  zdravotnícka príprava: ošetrenie rôznych druhov zranení a volanie na tiesňovú linku 112

 

Dievčatá a chlapci vo všetkých disciplínach podali zodpovedný výkon. Umiestnili sme sa na peknom 2.mieste a postúpili na krajské kolo do Trenčína.

Mgr. Eduard Jelačič

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií