Sadíme my máje, čo nám dáte za ne,
pálenky červenej do krpky hlinenej.
Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený.

Touto piesňou sme začali vyučovanie pred školou vyzdobením a postavením májky.
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.
Viac tu: Slovenske zvyky

Keďže máme na našej škole veľmi pozitívny vzťah k tradíciám nášho národa, tak aj našich žiakov vychovávame k hrdosti na to, odkiaľ pochádzame. Ďalšou tradíciou, ktorú si pripomíname je stavanie májov. Preto sme spolu s našimi žiakmi a ich učiteľmi 30.04. ozdobili brezový stromček a pred školou sme si zaspievali a zatancovali

Mgr. Repiská Jarmila

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií