Slávik Slovenska je celoslovenská spevácka súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo I. kategórie tejto súťaže s nasledovnými výsledkami:
1. miesto - Jakub Lavuš, 3. C
2. miesto - Tamara  Moldová 3. B
3. miesto - Ema Pristašová 2. A
Okresné kolo sa konalo 24. 4. 2019 CVČ v Prievidzi, ktorého sa zúčastnili žiaci Jakub Lavuš (3.C) za I. kategóriu a Linda Líšková (6.B) za II. kategóriu. Linda sa umiestnila z počtu 24 súťažiacich na 4. mieste. Blahoželáme!

Mgr. Katarína Rosinová, Mgr. Jarmila Repiská

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií