9.apríl bol krásny  slnečný deň , ktorý sme s deviatakmi prežili na cestách. Naplánovali sme si zážitkové učenie vo forme exkurzie. Naším cieľom bola malebná dedina Tajov – rodisko Jozefa Murgaša / svetoznámeho vynálezcu bezdrôtovej telegrafie / a spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského . Po hodine vzrušujúceho výkladu, ktorý sme, samozrejme, dopĺňali otázkami, sme pokračovali do Banskej Bystrice – Múzea SNP.
Najskôr sme si pozreli expozíciu bojovej techniky pred budovou a potom sme strávili takmer dve hodiny v spoločnosti lektora.
Žiaci z 9.A sa aktívne zapájali do výkladu svojimi vedomosťami a otázkami získali nové.
Nuž a to je hlavný cieľ takejto formy vzdelávania.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií