Nesieme Morenu, v oleji smaženú,
kde ju zanesieme, keď sami nevieme.
Na richtároch vráta, tam je veľa zlata,
Richtárka dá zlatku, že má kamarátku.
Richtár keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,
Povie to je krása, dá nám celô prasa.

Touto piesňou sme sprevádzali  Morenu, babu zimu, na jej ceste do vody Handlovky.
Ako každoročne, tak aj tento rok, sme spolu so žiakmi  3.C a družiny, spevmi a zvykmi vyháňali babu zimu preč z nášho kraja. Týždeň pred Kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch tzv. Smrtnej nedeli. Nazvali ju podľa vynášania smrtky, ktorá má v jednotlivých oblastiach Slovenska rôzne mená: od tradičného Morena cez Marmuriena alebo Marmariena na Liptove až po Barborenu na Spiši. Slamou vypchatú Morenu, figurínu v ženských šatách, mládenci a dievčence za spevu a tancov zapálili.
Tento zvyk vznikol na základe predstáv našich predkov, že zimu treba premôcť. Táto túžba sa spájala s prebúdzaním prírody. Morena symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy, príznačné pre chladné obdobie.
Na našej škole sa snažíme ukazovať našim žiakom tradície, ktoré sú na Slovensku naozaj bohaté. Chceli by sme v nich vypestovať hrdosť na svoj národ, na miesto, kde sa narodili, kde žije ich rodina.
Aj takouto formou sa im do povedomia dostáva bohatosť ľudových zvykov a tradícii Slovenska.

Mgr. Repiská Jarmila

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií