V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

download

Žiadosť o vydanie polročného vysvedčenia pdf
Žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky MS WORD pdf
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky download
Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu telesná výchova download
Žiadosť o ospravedlnenie z hodiny telesnej výchovy download
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania download

Zápis - dotazník

MS EXCEL

pdf

Zápis - prihláška do programu APROGEN - prvý ročník

MS WORD pdf

Zápis - žiadosť o predčasné zaškolenie

MS WORD pdf

Zápis - žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

MS WORD pdf

Vytvorené: 14.12.2010

Posledná úprava: 20.02.2017

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií