názov súťaže

okresné/obvodné kolo

krajské kolo

národné kolo

Šaliansky

Maťko

1. kategória, 1. miesto

Róbert Letavaj 2.A

Olympiáda

v ANJ

kategória A, 2. miesto

Róbert Belis 7.A

Olympiáda

zo SJL

kategória C, 2. miesto

Ján Plachý 9.A

Matematická

olympiáda

5. ročník, 3. miesto

Adam Noel Šemrinec 5.A

9. ročník, 1. miesto

Ján Plachý 9.A

Geografická

olympiáda

kategória E, 2. miesto

Ján Plachý 9.A

Dejepisná

olympiáda

kategória C, 2. miesto

Ján Plachý 9.A

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií