názov súťaže

okresné/obvodné kolo

krajské kolo

národné kolo

Šaliansky

Maťko

1. kategória, 1. miesto

Róbert Letavaj 2.A

Olympiáda

v anglickom jazyku

kategória A, 2. miesto

Daniel Belis 7.A

Olympiáda

zo slovenského jazyka

kategória C, 2. miesto

Ján Plachý 9.A

Matematická

olympiáda

5. ročník, 3. miesto

Adam Noel Šemrinec 5.A

6. ročník, 1. miesto

Peter Hoppan 6.A

6. ročník, 2. miesto

Michaela Hrabovská 6.A

7. ročník, 2. miesto

Alexandra Červená 7.A

9. ročník, 1. miesto

Ján Plachý 9.A

9. ročník, 1. miesto

Ján Plachý 9.A

Geografická

olympiáda

kategória E, 2. miesto

Ján Plachý 9.A

Dejepisná

olympiáda

kategória C, 2. miesto

Ján Plachý 9.A

Fyzikálna

olympiáda

kategória E, 1. miesto

Ján Plachý 9.A

Pytagoriáda

4. ročník, 1. miesto

Eliška Brázdiková

4. ročník, 2. miesto

Matúš Závadský

5. ročník, 1. miesto

Peter Oswald

Šturov a Dubčekov

rétorický Uhrovec

1. kategória, 2. miesto

Linda Šeboková 2.A

2. kategória, 1. miesto

Lara Matušková 8.A

2. kategória, 1. miesto

Lara Matušková 8.A

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií