Názov súťaže

Okresné/Obvodné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Šaliansky

Maťko

1. kategória
3.miesto
Ema Antalíková 3.A
2. kategória
2.miesto
Katarína Bartolenová 5.A

Geografická

olympiáda

kategória E
2.miesto
Dario Mikuš 8.A

Štúrov

a

Dubčekov

rétorický

Uhrovec

1. kategória
2.miesto
Peter Oswald 4.A
2. kategória
3.miesto
Dario Mikuš 8.A

Fyzikálna

olympiáda

kategória F
1.miesto
Dario Mikuš 8.A
2.miesto
Ján Plachý 8.A
3.miesto
Juraj Palkovič 8.A

Matematická

olympiáda

5. ročník
2.miesto
Peter Hoppan 5.A

6. ročník
1.miesto
Tabita Mikušová 6.A

8. ročník
1.miesto
Ján Plachý 8.A
2.miesto
Juraj Palkovič 8.A

9. ročník
3.miesto
Simon Hollý 9.A

Pytagoriáda

3. ročník
2.miesto
Matúš Závadaský 3.A

4. ročník
1.miesto
Peter Oswald 4.A

6. ročník
3.miesto
Tabita Mikušová 6.A

8. ročník
1.miesto
Dario Mikuš 8.A
Ján Plachý 8.A

Dejepisná

olympiáda

Kategória D
3.miesto
Dario Mikuš 8.A

Technická

olympiáda

Kategória B
2.miesto
Dávid Kocian 7.A

BALTIE 2017

Kategória C
1.miesto
Dario Mikuš 8.A
3.miesto
Ján Plachý 8.A

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií