Názov súťaže

Okresné/Obvodné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Šaliansky Maťko
1. kategória 
2.miesto
Hugo Letavay 3.A
                                   
                                           
2. kategória
2.miesto
Katarína Bartolenová 4.A
 
 
Olympiáda v anglickom
jazyku
Kategória 1A
3.miesto
Filip Stašjak 7.B
   
Kategória 1B
5.miesto
Kristína Horinková 8.A 
   
Matematická olympiáda
5. ročník
1.miesto
Tabita Mikušová 5.A
   
Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry
Kategória C
4. - 7.miesto
Juraj Šuňal 8.B
   
Geografická olympiáda
Kategória F
2.miesto
Ján Plachý 7.A
3.miesto
Dario Mikuš 7.A
   
Dejepisná olympiáda
Kategória E
1.miesto
Ján Plachý 7.A
Kategória E
5.miesto
Ján Plachý 7.A 
 
Európa v škole
1. kategória
1.miesto
Peter Oswald 3.A
   
2. kategória
1.miesto
Veronika Plachá 5.A
   
3. kategória
1.miesto
Alžbeta Belanská 9.A
   
3. kategória
multimediálna tvorba
1.miesto
kolektív žiakov 8.A
   3. kategória
multimediálna tvorba
1.miesto
kolektív žiakov 8.A
Pytagoriáda 
 
P3
2.miesto
Nina Psotová 3.A
   
P4
3.miesto
Peter Hoppan 4.A
   
P5
1.miesto
Tabita Mikušová 5.A
   
P7
1.miesto
Dario Mikuš 7.A
3.miesto
Ján Plachý 7.A
   
Štúrov a Dubčekov Rétorický Uhrovec
2.miesto
Lucia Baloghová 5.B
   
Matematická olympiáda
5. ročník
1.miesto
Tabita Mikušová 5.A
   
7. ročník
1.miesto
Dario Mikuš 7.A
3.miesto
Ján Plachý 7.A
   
8. ročník
1.miesto
Patrik Stano 8.A
1.miesto
Simon Hollý 8.A
   

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií