Názov súťaže

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Timravina studnička
1.miesto
Sophia Kovácsová 8.A 
 
                                           
Olympiáda v anglickom
jazyku
Kategória 1B
1.miesto
Michal Chovanec 9.A
 
 
Dejepisná olympiáda
Kategória F
1. miesto
Ján Plachý 6.A
2.miesto
Juraj Palkovič
 
 
Rozprávkové vretienko
1.miesto
Sophia Kovácsová 8.A

 

 
Európa v škole 
- literárna časť
1.kategória - 2.miesto
Tabita Mikušová 4.A
2.kategória - 2.miesto
Ján Plachý 6.A
3.kategória - 1.miesto
Kristína Horinková 7.A 
   
2.kategória -
čestné uznanie
Ján Plachý 6.A
Európa v škole
- výtvarná časť
1.kategória - 2.miesto
Gréta Ulická 2.A
   
Hviezdoslavov Kubín
- próza
1.kategória - 3.miesto
Hugo Letavay 2.A 
   
Štúrov a Dubčekov Uhrovec
 3.miesto
Ema Kovalčíková 6.B
   
Pytagoriáda
3. ročník - 2.miesto
Hoppan Peter 3.A
5. ročník - 1.miesto
Plšek Adam Benjamín 5.A
6. ročník - 1.miesto
Mikuš Dario 6.A
   
Matematická olympiáda
 
6. ročník - 1.miesto
Plachý Ján 6.A
7. ročník - 2.miesto
Bieliková Silvia 7.A
   

Baltie 2015 

Súťaž v programovaní

 
Kategória B - 1.miesto
Mikuš Dario 6.A
Kategória B - 2.miesto
Plachý Ján 6.A
Kategória B - 3.miesto
Šimo Ján 6.B
 Kategória B - 1.miesto
Mikuš Dario 6.A
Kategória B - 2.miesto
Plachý Ján 6.A
Kategória B - 7.miesto
Šimo Ján 6.B

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií