Názov súťaže

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Šaliansky Maťko

III. kategória

2. miesto

Sophia Kovacsová 7.A 

                                      

                                           

Olympiáda v anglickom

jazyku

Kategória 1B

1. miesto

Pavol Beňadik 8.A

Kategória 1C

1. miesto

Ema Humajová 6.A

Kategória 1B

2. miesto

Pavol Beňadik 8.A

Kategória 1C

úspešná riešiteľka

Ema Humajová 6.A 

 

Olympiáda v slovenskom

jazyku

Kategória C

1. miesto

Lenka Baranovičová 8.A

Kategória C

1. miesto

Lenka Baranovičová 8.A 

Kategória C

4. miesto

Lenka Baranovičová 8.A 

Olympiáda vo francúzskom

jazyku

 

Kategória 1B

2. miesto

Lenka Baranovičová 8.A

 

Timravina studnička

 

 

 

2. miesto

Juraj Šuňal 6.B

Geografická olympiáda

Kategória F

1. miesto

Pavol Beňadik 8.A

Kategória F

2. miesto

Pavol Beňadik 8.A

 Kategória F

4. miesto

Pavol Beňadik 8.A

Štúrov a Dubčekov

rétorický Uhrovec

II. kategória 

3. miesto

Lenka Baranovičová 8.A

 

 

Hviezdoslavov Kubín

III. kategória próza

2. miesto

Adam Rolinec 9.A

 

 

Európa v škole

Poézia

I. kategória 

2. miesto

Tabita Mikušová 3.A

   

Európa v škole

 Próza

I. kategória 

2. miesto

Linda Viktória Oršulová 

 II. kategória 

 1. miesto

 Alžbeta Belanská 7.A 

   

Európa v škole

Multimediálne práce

I. kategória 

2. miesto

Matej Antalík 4.A

   

Pytagoriáda

3. ročník

3. - 5. miesto

Filip Grellneth

Peter Hoppan

4. ročník

1. miesto

Viera Glevitzká

5. ročník

3. - 4. miesto

Dario Mikuš

6. ročník 

5. - 6. miesto

Simon Hollý

7. ročník 

5. miesto

Jakub Mazúr

8. ročník

1. miesto 

Lenka Baranovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda

6. ročník 

1. miesto

Silvia Bieliková

2. miesto

Simon Hollý

7. ročník 

1. miesto

Kristína Grolmusová

4. miesto

Barnabas Kovacs

8. ročník

1. miesto 

Pavol Beňadik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná súťaž

v programovaní

BALTIE 2014

Kategória B

1. miesto 

Dario Mikuš 5.A

4. miesto 

Matej Mazúr 5.A

5. miesto 

Ján Šimo 5.B

Kategória C

1. miesto 

Pavol Beňadik 8.A

3. miesto 

Jakub Mazúr 7.A

Kategória B

2. miesto 

Dario Mikuš 5.A

7. miesto 

Ján Šimo 5.B

Kategória C

3. miesto 

Pavol Beňadik 8.A

 

 

 

 

Kategória B

1. miesto 

Dario Mikuš 5.A

3. miesto 

Ján Šimo 5.B

Kategória C

4. miesto 

Pavol Beňadik 8.A

 

 

 

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií