Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo
Šaliansky Maťko

II. kategória

1. miesto

Juraj Šuňal 5.B

jurko_sunal

II. kategória

2. miesto

Juraj Šuňal 5.B


sunal_kraj

Olympiáda v anglickom

jazyku

Kategória 1A

1. miesto

Pavol Beňadik 7.A

palko_benadik

Kategória 1A

3. miesto

Pavol Beňadik 7.A

palko_kraj

Dejepisná olympiáda

Kategória E

1. miesto

Pavol Beňadik 7.A

Kategória E

4. miesto

Pavol Beňadik 7.A 

Geografická olympiáda

Kategória G

1. miesto

Pavol Beňadik 7.A

Kategória G

1. miesto

Pavol Beňadik 7.A

geg

Kategória G

5. miesto

Pavol Beňadok VII.A


Matematická olympiáda

Kategória Z5

3. miesto

Silvia Bieliková 5.A

Kategória Z7

2. miesto

Pavol Beňadik 7.A

Zoltán Hevessy 7.A

Kategória Z8

1. miesto

 Patrik Fajer 8.A

Pytagoriáda

3. ročník

Viera Glevitzká 3.A

2. miesto

4. ročník

Dario Mikuš 4.A

1. miesto

5. ročník 

Ludvik Jánošík 5.a

1. miesto

Simon Hollý 5.A

2. miesto

7. ročník

Pavol Beňadik 7.A

1. miesto

Lenka Baranovičová 7.A

2. miesto 

Štúrov a Dubčekov

Uhrovec

I. kategória

3. miesto

Sophia Kovácsová 6.A

II. kategória

2. miesto

Lenka Baranovičová 7.A

II. kategória

3. miesto

Lenka Baranovičová 7.A

Európa v škole

I. kategória - próza

1. miesto

Matej Antalík 3.A

I. kategória - poézia

1. miesto

Zuzana Šanríková 3.B

II. kategória - poézia

2. miesto

Alexandra Belanská 6.A

III. kategória - poézia

1. miesto

Lenka Baranovičová 7.A

BALTIE 2013

Kategória B

2. miesto

Dario Mikuš 4.A

3. miesto

Ján Šimo 4.B

Kategória C

1. miesto 

Pavol Beňadik 7.A

Kategória B

6. miesto

Dario Mikuš 4.A

8. miesto

Ján Šimo 4.B

Kategória C

3. miesto

Pavol Beňadik 7.A

Medzinárodné kolo

4. ročník ZŠ

1. miesto

Dario Mikuš 4.A

7. ročník

8. miesto

Pavol Beňadik 7.A

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií