Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo
Baltie 2012

B3 Kategória A

SimPlaMik 1. miesto

(Šimo 3.B, Plachý 3.A, Mikuš 3.A)

2.miesto

B3 Kategória B

BeatLess 4. miesto

(Obžera 4.C, Beňadik 6.A)

10. miesto

Junior internet 2012

Kategória JuniorWeb

Marek Sklenka 1. miesto

Kategória JuniorText

M. Vysočániová 2. miesto

P. Trubač špec. cena

Trienčiansky robotický deň

Filip Grelneth

špeciálna cena

Olympiáda v anglickom jazyku

Kategória B:

Marek Sklenka 1. miesto

 

1. miesto

Kategória B:

Pavol Beňadik 2. miesto

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Marek Sklenka 2. miesto

L.Baranovičová 2. miesto

Matematická olympiáda

Kategória Z9:

Radovan Bezák 3. miesto

 

6. miesto

Kategória Z5:

Viktória Fáberová 1. miesto

Geografická olympiáda 

Kategória I:

Viktória Fáberová 6. miesto

Kategória H:

Pavol Beňadik 2. miesto

 

5. miesto

Kategória G:

Marek Strúčka 7. miesto

Kategória F:

Šimon Kupec 10. miesto

Kategória E:

Radovan Bezák 9. miesto

Dejepisná olympiáda

Kategória F:

Pavol Beňadik 3. miesto

Fyzikálna olympiáda

Kategória F:

Marek Sklenka 2. miesto

Kategória F:

Šimon Kupec 6. miesto

Európa v škole

Poézia 1. kategória:

Silvia Bielková 2. miesto

Poézia 2. kategória:

Lenka Baranovičová 2. miesto

Próza 1. kategória:

Silvia Bielková 2. miesto

Multimediálna časť

Kristína Horinková

Pytagoriáda

Dario Mikuš 3.A    2. miesto

Juraj Palkovič 3.A  3. miesto

Simon Hollý 4.A   1. miesto

Pavol Beňadik 6.A  1. miesto

L.Baranovičová 6.A  2. miesto

Marek Sklenka 8.A  1. miesto

Matematická olympiáda

V. Fáberová 5.A  1. miesto

Pavol Beňadik 6.A  2. miesto

Zoltán Hevessy 6.A 2. miesto

Patrik Fajer 7.A   4. miesto

Marek Sklenka 8.A   2. miesto

Bezák Radovan 9.A 3. miesto

 

 

 

 

 

6. miesto

Štúrov Zvolen L. Baranovičová 6.A 1. miesto
Hviezdoslavov Kubín

Žofia Petrášová 4.A 1. miesto

Adam Rolinec 7.A  1. miesto

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií