Olympiáda v anglickom jazyku

 

Školský rok 2011/2012

okresne_ANJ

Dňa 17.1.2012 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa konala na ZŠ Malonecpalská v Prievidzi. Našu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí nás veľmi potešili svojim umiestnením. Marek Sklenka (8.A) získal 1. miesto v kategórii B a bude nás reprezentovať v krajskom kole. Pavol Beňadik (6.A) získal 2. miesto v kategórii A.

Školský rok 2010/2011

oAJ

7.3.2011 sa v Dubnici nad Váhom konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Naša škola mala dvoch súťažiacich, v kategórii 1A – Marek Sklenka (7.A) a v kategórii  1B -
Daniela Hanusová (9.A). Obaja postúpili do krajského kola ako víťazi okresného kola. Konkurencia bola veľká, napriek tomu sa Daniela Hanusová umiestnila na štvrtom mieste. Od tretej priečky ju delil len jeden bod. Marek Sklenka bol úspešnejší, získal prvé miesto a zároveň nomináciu na postup do celoštátneho kola v Bratislave.
Dňa 15.4.2011 sa konalo celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Hlboká cesta 4 v Bratislave. Záštitu nad súťažou mala Iuventa v Bratislave. Zišli sa tu najlepší z najlepších a súťažili tu žiaci v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2. Náročnosť úloh zodpovedala úrovni celoštátneho kola. Marek Sklenka aj tu zabojoval a dosiahol neuveriteľný úspech. Umiestnil sa na treťom mieste a môžeme tak bez obáv povedať, že žiak našej školy je tretí najlepší Slovák hovoriaci v anglickom jazyku v svojej kategórii. Gratulujeme mu, sme na neho hrdí  a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií