Predseda žiackej školskej rady:
 
Členovia žiackej školskej rady:

Došeková Ema- V.B

Gardlíková Anita- VIII.B

Horváthová Terézia-VIII.B

Zaťková Zoja – VII.B

Kocian Dávid-VI.A

Lacková Kristína- VII.B

Lalíková Diana, IX.A

Micháleková Dominika-VII.B

Mikušová Tabita-V.A

Mitašová Timea-VI.A

Plachá Veronika-V.A

Straňanková Barbara-VIII.A

Szabová Kristína-V.B

Šmidák Tomáš, VIII.B

Srnka Milan, VII.A

Humajová Ema, VIII.A

Jánošík Ludvík, VIII.A

 

Akcie

Plán práce žiackej školskej rady

OKTÓBER

 • stretnutie a voľba predsedu, podpredsedu Žiackej školskej rady
 • stretnutie členov Žiackej školskej rady a oboznámenie s činnosťou v školskom roku 2015/2016
 • účasť na Fóre detí a mládeže mesta Prievidza
 • pomoc pri organizovaní Orieškových slávností pre škôlkarov
 • panel  venovaný jeseni a oznamom
 • netradičné štvrtky: Košeľový deň, Šatkový deň, Deň v červenej – farba jesene
 • rozhlasové vysielanie: Svetový deň umývania rúk / Deň v modrej/
 • pravidelne obmieňať nástenku vo vestibule

 

NOVEMBER

 • zapojenie sa do projektu:  - „Daruj hračku kamošovi“
 • významné dni - rozhlas
 • výroba vianočných darčekov pre učiteľov

 

DECEMBER

 • príprava vianočnej tradície „Mikuláš“
 • príprava príhovoru k Vianociam zamestnancom školy
 • pomoc pri príprave  Vianočnej akadémie a vo vianočných stánkoch
 • panel  venovaný vianočnej tematike
 • významné dni - rozhlas

 

JANUÁR

 • zimný stánok ( práce detí )
 • panel  venovaný otužovaniu, budovaniu imunity
 • príprava Valentínskej pošty
 • významné dni - rozhlas

 

FEBRUÁR

 • realizácia Valentínskej pošty
 • Valentínske posedenie spojené s výrobou valentínskych pozdravov

 

MAREC

 • vysielanie relácie do školského rozhlasu ku Dňu učiteľov
 • výroba darčekov ku dňu učiteľov
 • vysielanie relácie k MDŽ

 

APRÍL

 • vysielanie relácie ku Dňu Narcisov
 • kontaktovanie osôb realizujúcich zbierku na Deň narcisov
 • príprava na Ekorok
 • stretnutie Fóra detí a mládeže
 • nástenka venovaná Veľkej noci

 

MÁJ

 • tematická nástenka k mesiacu lásky
 • pomoc pri aktivitách realizovaných školou

 

JÚN

 • realizácia zbierky Adoptuj si zvieratko
 • zhodnotenie činnosti Žiackej školskej rady
 • pomoc pri príprave rozlúčky IX. ročníka

 

Vypracovala: vedúca krúžku Mgr. Aneta Škulcová

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií