skolaVážení rodičia,

oznamujem Vám, že triedne schôdzky Rodičovského združenia sa uskutočnia 14.12.2017 (štvrtok) o 16:30 hod. v triedach. Zároveň pozývam triednych dôverníkov na stretnutie Rodičovskej rady, ktoré bude v ten istý deň o 17:30 hod. v zborovni.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií