Nielen za históriou, ale aj za technikou. Pre tím Mazúr company to dňa 5.6.2017 platilo zvlášť. Konala sa tu robotická súťaž RBA 2017 organizovaná Gymnáziom Alejová a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Celkovo súťažilo 164 účastníkov zo 74 tímov z 38 rôznych škôl z 24 miest celého Slovenska. Veľa čísiel? Veď súťažiacich bolo veľa! V kategórii RACING LEGO súťažilo 50 tímov, RACING ELEKTRO - 14 tímov, ROBOTICKÁ VÝZVA - 22 tímov, VLASTNÝ MODEL - 17 tímov. Najmladší súťažiaci boli druháci na základnej škole a najstarší štvrtáci na strednej. V tejto ozaj silnej konkurencii tím Mazúr company v zložení Matej Mazúr, 8.A ZŠ Mariánska a Jakub Mazúr, GVBN Prievidza s projektom LEGENDY získal 1. miesto v kategórii Vlastný model. Predstavili novú legendu zo Star Wars – astromechanického droida BB-8. Darth Vader ale v ich podaní uprednostnil inú legendu - Chevrolet Camaro. No a spolu nasledovali robota Mórica v rámci putovania za legendami Prešovského kraja. Ak Vás zaujímajú výsledky, sú tu:

http://www.robotickybattle.sk/obsah/Vysledky2017.pdf

A kto by si chcel pozrieť príspevok v košickej televízii:

https://www.tvkosice.sk/video/5936b2024526ca5dc31b7b24

1 3
2 4
5 6
7 9
8

10

11

12 13

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií