Prezentácia základnej školy v Prievidzi, na Mariánskej ulici na konferencii INFOVEK – TRENČÍN 2004

 

Od školského roku 1995/1996 pod vplyvom meniacich sa podmienok začala naša škola vstupovať do povedomia mesta, žiakov i rodičovskej verejnosti svojou orientáciou na vyučovanie predmetu práca s počítačom.

Už od roku 2001 sme zapojení v národnom projekte INFOVEK, ktorého cieľom je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia.

V súčasnosti máme vybudované tri počítačové učebne, do ktorých sa chodia učiť všetci naši žiaci pracovať s výpočtovou technikou, s multimédiami a internetom. Zapájame sa do rôznych projektov.

Vďaka Infoveku sme získali v januári 2004 stavebnice LEGO Dacta RoboLab. Prostredníctvom nich dokážeme z Lega stavať rôzne modely s motormi, senzormi a snímačmi. RCX kocky potom naprogramujeme v programe Robolab2.5.2 a tak naše diela „oživíme“a môžeme ich použiť priamo vo vyučovacom procese.

 

Prihlásili sme sa do Medzinárodnej súťaže v programovaní robotov z LEGA. V regionálnom kole v Starej Turej, ktoré sa konalo v dňoch 29.4- 1.5.2004 sme skončili v silnej konkurencií na 2. mieste s projektom EKOLOGICKÁ TRIEDIČKA KOVOVÉHO ODPADU a postúpili sme do medzinárodného kola do Banskej Bystrice. Tam sme v dňoch 20.5- 22.5.2004 obsadili 7. miesto s prácou KOPÍROVACIE ZARIADENIE.

 

Okrem toho sme sa v regióne Prievidza zapojili do ekologickej súťaže pod názvom EKOROK s Nestlé, kde sme s naším projektom Ekologická triedička kovového odpadu získali 1. miesto a finančnú odmenu 13.500 Sk- za najzaujímavejšiu prácu v regióne. To ešte viac motivovalo našich „konštruktérov“. Prezentovali školu aj seba.

 

V rámci mimoškolskej činnosti aj v tomto školskom roku pracujeme s mládežou pod odborným vedením Mgr. Viery JACKOVEJ. Veľký záujem o prácu v krúžku prejavujú aj nadané deti z tried projektu ERIN.

 

Stavebnice umožňujú žiakom rozvoj technického myslenia, konštrukcie a predstavivosti, simuláciu rôznych zariadení, osvojiť si programátorské schopnosti a rozvíjať algoritmické myslenie.

 

 

bližšie info na : http://www.infovek.sk/konferencia/2004/foto.php?prispevok=118

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií