Ekorok 2010/2011

Bližšie informácie o projekte sú tu.

Program: Za krajšie mesto 

Zámer projektukvety

Program „Ekorok v novom školstve“ je voľným pokračovaním minuloročných aktivít  projektu mesta Prievidza a firmy  NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na  prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia. 

Cieľom projektu je  poskytnúť žiakom základných škôl možnosť vyjadriť a realizovať svoje názory na problémy ekologického charakteru formou zaujímavých aktivít, ktoré sa v aktuálnom školskom roku opierajú o vzdelávacie oblasti a prierezové témy štátneho vzdelávacieho programu a kladú dôraz na výchovné pôsobenie na žiakov, ktoré by malo byť samozrejmou súčasťou školských vzdelávacích programov. 

Deň Zeme na Námestí slobody v Prievidzi

Posledný aprílový piatok v rámci osláv Dňa Zeme sme sa na Námestí slobody prezentovali všetkými prácami a aktivitami vykonanými v rámci projektu Ekorok. Novinkou 8.ročníka bola Zelená škola, t.j. každý rok získa jedna škola finančný bonus. V budúcom školskom roku sa bude realizovať náš víťazný projekt "Príroda - magistra vitae". Ide o vybudovanie živého kútika určeného na tvorivé vzdelávanie v priestoroch školy. Výsledky našej práce v projekte Ekorok:

eko1 eko2
eko3 eko4
eko5 eko6

1. SMETI PREČ!

V rámci tejto aktivity žiaci VI.A triedy s pani učiteľkou triednou si zorganizovali brigádu v blízkom okolí našej školy. Žiaci začali zbierať odpadky v školskom areáli našej školy. Potom pokračovali smerom cez Mariánsky vršok, popri Hornonitrianskej knižnici a spať do školy. Cestou upozorňovali ľudí na separovanie odpadu. Všetci žiaci mali z tohto pekného a zároveň užitočného dňa príjemný zážitok, o čom svedčia i naše fotozábery.

image003 image005
image007 image009
image011 image013
image015 image017

 

Za 1. polrok 2010/2011 sme nazbierali 8 167 kg papiera, v priemere na žiaka 25,926 kg.
Na 1. stupni v zbere papiera zvíťazila I. A trieda, ktorá nazbierala 1302 kg papiera, v priemere na žiaka  76 kg.
Na 2. stupni zvíťazila V. A trieda, ktorá nazbierala 701, 5 kg papiera, v priemere na žiaka 64 kg.

 

image019 

2. EKOKARAOKE

Dňa 25.2.2011 na našej škole sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Ekokaraoke.
Vyhodnotenie:

1. kategória:

1. miesto - III.A trieda - Hymna v prírode 
2. miesto - I.A trieda - Hráme sa v prírode

3. miesto - IV.B trieda - Kamarátka príroda
IV.A trieda - Príroda na dôchodku 
III.C trieda - Ochrana prírody

2. kategória:

1. miesto - V. A trieda - Zachráňme prírodu 


image021

image023

Víťazi 2. kategórie – V.A

image027 image029

image025

Víťazi 1. kategórie – III.A

image031

 

Texty víťazných piesní:

III. A

Hymna pre prírodu

 

Chráňme lesy, chráňme stromy,

prírodu aj naše domy.

Ak sa budú kácať stromy,

príroda nám zošle hromy.

Príroda nás obklopuje,

každý národ zušľachťuje.

Nestlé na ňu nezabúda,

všetky školy k tomu vyzýva.

Tak poď s nami len

a nezabúdaj na náš sen.

Poďte s nami aj matky,

vytriediť odpadky.

R:  Všetci spievajme, všetci tancujme,

aj recyklujme a netrucujme. 3x

La, šalalalala chráň,

Šalalala bráň,

Šalalala ľúb,

Šalalala les,

Šalalala jež,

Šalalala bež,

Šalalala bež, tak bež chrániť prírodu!

 

V.A

Zachráňme prírodu

 

1.My chceme žiť zdravo, pevne.

Špinu z riek odstrániť vieme.

Vyzbierať všetky odpadky,

staré fľaše z limonády.

Keď špinu všetku prekonáš,

tak tým dobrý čin vykonáš.

Veď špina prírodu straší,

ukrýva sa v každej fľaši.

 

R 1:

/: Prírodu zachráňme,

zvieratá ochráňme,

príroda dáva nám modré z neba.

Ak chceme zmeniť svet,

zbierajme smeti hneď.

Veď našu prírodu

chrániť treba. :/

 

2. Zašpinený vzduch je všade,

kto by chcel žiť v takom smrade.

Príroda je znečistená,

prospela by  veľká zmena.

Nevyhadzuj papieriky

do riek a či na chodníky.

Všade, kam sa pozrieš, smeti,

aj vo vzduchu taška letí.

 

R 1: Prírodu ...

 

3.Prírodu čistíme denne,

recyklujme pravidelne.

Príroda je naša sláva,

má právo byť čistá zdravá.

Špinu hádžme do smetiaka,

odmena nás za to čaká.

Budú kvitnúť všetky kvety,

stromy rásť a slnko svietiť.

 

R 1: Prírodu ...

R 2: Tá naša príroda,

lúka, les aj voda,

veď je to naša Zem, naša matka.

Tak jej dnes pomôžme

a špinu premôžme.

Myslíme prírodne

EKO- skrátka!

3. Návrh plagátu - "Separovaný odpad"

Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci tvorili návrhy plagátu. Mohli použiť ľubovoľnú techniku. Formát plagátu je A4. Najlepšie práce sme vyhodnotili a tu je výsledok:

eko_plagat_1

1. miesto - Zoja Punová VI.A

eko_plagat_3

3. miesto - Michal Páleš VI.A

eko_plagat_2

2. miesto - Štefánia Glevitzká V.A

4. EKO - MÓDA na našej škole 

"Fantázii sa medze nekladú"- je to naozaj pravda. Presvedčiť sa o pravdivosti tvrdenia môžete aj sami. Tu je ukážka našich eko-modelov.

wink

ekomodel_1 ekomodel_2
ekomodel_3 ekomodel_4
ekomodel_6

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií